header

 

 

 

Kurzy september - december 2017

(Od 25. septembra do 16. decembra  2017)

 

 

Kurzy podľa stupňa pokročilosti (pre dospelých a mládež).

 

Prvý ročník, kniha Headway Elementary                                       od lekcie

          1.       Po a Str         11.00 - 12.30             začiatočníci                       1

          2.       Po a Str         13.30 - 15.00             začiatočníci                       1

          3.       Po a Str         18.35 - 20.05             začiatočníci                       1

          4.       Utorok           13.00 - 15.15             začiatočníci                       1

          5.      Ut a Štv          17.30 - 18.30             mierne pokročilí                 6

        

Druhý ročník, kniha Headway  Pre-Intermediate

          6.      Sobota          09.30 - 11.45           pre-intermediate                  3

          7.      Štvrtok          10.30 - 12.30            pre-intermeidate                12

                  

Tretí ročník, kniha Headway Intermediate

           8.      Štvrtok          08.00 - 10.15          intermediate                       1

           9.      Po a Str         16.55 - 18.25           intermediate                      3

          10.     Piatok            15.30 - 17.45            intermediate                     5

          11.     Po a Str          19.00 - 20.30           intermediate                      8

                 

Štvrtý ročník, kniha Headway Upper-Intermediate  

          12.     Po a Str         09.15-10.45             upper-intermediate             7             

          13.     Po a Str         16.55-18.25             up-int + conversation          no books         

Špeciálne kurzy    

          Otvoríme podľa Vašich želaní

 

KPZL - Kurz pre lenivých a zaneprázdnených (Konverzačný kurz pre vysoko pokročilých)

TOEFL - Test Of English as a Foreign Language - príprava na skúšku